Windows 7 nâng cấp lên Windows 10, là thời gian để thay thế

January 7, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Windows 7 nâng cấp lên Windows 10, là thời gian để thay thế

Microsoft cam kết cung cấp 10 năm hỗ trợ sản phẩm cho Windows 7 khi được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2009. Khi giai đoạn 10 năm này kết thúc, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7 để chúng tôi có thể tập trung đầu tư vào việc hỗ trợ các công nghệ mới hơn và những trải nghiệm mới tuyệt vời. Ngày kết thúc cụ thể của Windows 7 sẽ là ngày 14 tháng 1 năm 2020. Sau đó, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật tự động giúp bảo vệ PC của bạn sẽ không còn được cung cấp cho sản phẩm. Microsoft thực sự khuyên bạn nên chuyển sang Windows 10 vào khoảng trước tháng 1 năm 2020 để tránh tình trạng bạn cần dịch vụ hoặc hỗ trợ không còn khả dụng.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng Windows 7, nhưng sau khi hỗ trợ kết thúc, PC của bạn sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các rủi ro bảo mật và vi-rút. Windows sẽ tiếp tục khởi động và chạy, nhưng bạn sẽ không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, từ Microsoft.

Không có thời gian tốt hơn bây giờ để bắt đầu di chuyển này . May mắn thay, tổ chức của bạn sẽ không phải thực hiện hành trình này một mình với Windows 10. Với một cuộc gọi đến đội ngũ giàu kinh nghiệm đến Chuanglong. chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn trong dự án này.