Hôm nay chúng tôi đã chuyển đến Tòa nhà Văn phòng mới

June 23, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay chúng tôi đã chuyển đến Tòa nhà Văn phòng mới

Hôm nay Công ty của chúng tôi Cuối cùng cũng sở hữu Tòa nhà văn phòng mới của chúng tôi ở Phật Sơn, chúng tôi tổ chức lễ khai trương và chúng tôi sẽ bắt đầu văn phòng tại đây từ tuần tới, Chào mừng bạn đến thăm.

 

tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay chúng tôi đã chuyển đến Tòa nhà Văn phòng mới  0

 

 

tin tức mới nhất của công ty về Hôm nay chúng tôi đã chuyển đến Tòa nhà Văn phòng mới  1